Biowyddorau

Cymuned yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y byd yn lle gwell

Myfyriwr mewn lab yn gweithio

Ein Cyfleusterau

Llong Ymchwil gwerth £1.3m
y llong o'r enw R.V. Mary Anning

Mae'r R.V. Mary Anning yn long ymchwil arolwg 18m pwrpasol, a ddyluniwyd fel platfform gweithio sefydlog a all weithio ar y lan yn ogystal ag ar y môr, gyda digon o gyflymder i gyrraedd cyrchfannau yn gyflym os oes angen, ei chyflymder mwyaf economaidd yw 18kts - sy'n weddol gyflym i long o'r maint hwn.

Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR)
Meicroalgâu

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR) systemau dyframaeth cylchol modern, cwbl raglenadwy. Dyluniwyd CSAR ar gyfer ymchwil gymhwysol ar ystod amrywiol o organebau dyfrol, o amgylcheddau tymherus i drofannol a morol i amgylcheddau dŵr croyw.

Buddsoddiad o £4.2m mewn cyfleusterau
Cyfleusterau

Mae ein labordy addysgu Biowyddorau ac ystafell TG wedi cael eu hadnewyddu fel rhan o ymrwymiad parhaus y Brifysgol i wella'r amgylchedd dysgu ac addysgu. Mae'r labordai yn cynnwys ystod lawn o gyfleusterau AV sy'n gallu trosglwyddo allbwn o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys microsgopau, cyfrifiaduron personol, chwaraewyr DVD ac unedau delweddu/camera i sawl sgrin plasma.

Labordy Endocrinoleg
cell planhigyn

Mae'r labordy arbenigol hwn yn cynnal dadansoddiad hormonau anfewnwthiol ac yn mynd i'r afael â chwestiynau amserol mewn endocrinoleg gyffredinol ac ymddygiadol. Mae ymchwil yn cynnwys meintioli hormonau amrywiol (e.e. hormonau atgenhedlu a straen) mewn dŵr, gwallt, poer, a samplau ysgarthol, a gesglir o ystod eang o rywogaethau o bysgod i fodau dynol.

Labordy Ymddygiad Arthropodau
llun agos o anifail arthropod yn bwydo'i hepil

Defnyddir y Labordy Ymddygiad Arthropod i fonitro ymddygiad pryfed gan ddefnyddio camerâu fideo confensiynol yn ogystal â synwyryddion cysylltiedig ag anifeiliaid fel cyflymromedrau a ddatblygwyd yn y Labordy Adeiladu Tagiau a'u dadansoddi yn yr ystafell ddelweddu. Mae prosiectau’n cynnwys ymateb plâu pryfed i semiogemegion ac asesu ciwiau ymddygiadol sy’n ymwneud â ‘stâd’.

Labordy Adeiladu Tagiau
Kittiwake diolch i Ian Tew

Mae'r Lab Adeiladu Tagiau wedi'i sefydlu ar gyfer ymchwilio, datblygu a gwireddu tagiau anifeiliaid sydd â galluoedd newydd i astudio achosion a chanlyniadau symud anifeiliaid trwy ddefnyddio technoleg sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid. Mae'r gwaith yn cynnwys synwyryddion, systemau cynaeafu ynni, a lleihau maint electroneg ynghyd â thechnoleg argraffu 3-D a phrofi gorchuddion fel y gellir adeiladu tagiau i fod yn gadarn wrth gael yr effaith leiaf bosibl ar eu gwisgwyr.