Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Mae Prifysgol York yn Toronto, felly dyma’r lleoliad i chi os ydych yn mwynhau byw mewn dinas. Mae 4 tymor penodol gan Toronto, gyda hafau cynnes a gaeafau oer ac mae’n bwrw glaw yn aml. York yw’r drydedd brifysgol fwyaf yng Nghanada – ac mae’n gwneud yn dda yn y pynciau Busnes a Chinesioleg.  Mae llety ar gael ar y campws i fyfyrwyr cyfnewid ac mae dros 300 o glybiau a chymdeithasau i fyfyrwyr – felly mae digon i’ch cadw chi’n brysur y tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

Ni fydd modd treulio blwyddyn dramor yn y brifysgol hon os oes gennych asesiadau, megis arholiadau atodol neu wedi'u
gohirio, yn ystod 
cyfnod asesu mis Awst ym Mhrifysgol Abertawe.

Stori Myfyriwr

Myfyriwr gyda baner