LibraryPlus

Myfyriwr yn y llyfrgell

Pwy all ddefnyddio LibraryPlus?

Pob myfyriwr a phywyslais arbennig ar...

  • Myfyrwyr rhan-amser y Dysgwyr sy'n seiliedig ar waith
  • Myfyrwyr sy'n byw ar bellter y Myfyrwyr sy'n aml ar leoliadau (e.e. Gwyddorau Iechwd)
  • Myfyrwyr anabl
  • Gofalwyr
  • Neu, unrhyw un sydd angen cefnogaeth ywchwanegol ar gyfer eu hastudiaethau cyfan neu ran ohonynt

Gwasanaethau LibraryPlus: am y cymorth ychwanegol hwnnw

Ceisiadau ac Adnewyddiadau Awtomatig

Cyflwynwyd Adnewyddiadau Awtomatig i wneud pethau'n haws. Bydd eitemau ar fenthyg o'r llyfrgell yn adnewyddu yn awtomatig oni bai y gofynnir amdanynt. Felly mae'n hanfodol bod ceisiadau'n cael eu rhoi ar unrhyw eitemau yr hoffech eu benthyca sydd ar fenthyg i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gallwch barhau i ffonio neu e-bostio'r llyfrgell i wneud cais ar lyfr. Cofiwch fod rhif eich myfyriwr yn barod. Y tu allan i oriau mae yna gyfleuster llais.

Benthyciadau Post Casgliad a Darparu Llyfr Gwasanaeth Llungopïo a Sganio