Mae’r Archifau yn falch i dderbyn ymholiadau dros y ffôn, trwy e-bost neu yn ysgrifenedig.

Archifau Richard Burton
Llyfrgell Parc Singleton
Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 295021

archives@swansea.ac.uk

@SwanUniArchives