Coronafeirws: y diweddaraf

I gysylltu â'n tîm Recriwtio Myfyrwyr, e-bostiwch sro@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295784

Os hoffech drefnu sesiwn allgymorth, a wnewch chi gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • Enw'r ysgol neu goleg
  • Manylion cyswllt
  • Math o sesiwn (sgwrs, gweithdy neu ddiwrnod rhagflas)
  • Dyddiad ac amser y sesiwn
  • Maint y grŵp ysgol

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi'n fuan.

 

Llun lloeren o Gampws y Bae Prifysgol Abertawe