Addysgir Arabeg ar lefel ôl-raddedig ar y graddau MA mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd a Chyfieithu Proffesiynol. Gall myfyrwyr eraill astudio Arabeg i ddechreuwyr fel rhan o’r rhaglen Ieithoedd i Bawb. Hefyd mae gennym gymuned ffyniannus o Arabegwyr sy’n gweithio ar brosiectau PhD mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd dan gyfarwyddyd yr arweinydd academaidd mewn Astudiaethau Arabaidd, Dr Salwa El-Awa

rhannau o’r byd lle mae’r Arabeg yn iaith swyddogol