Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn falch o gyhoeddi ei banel beirniadu ar gyfer 2020.

Lucy Caldwell - Credyd llun - Tom Routh

Cafodd Lucy Caldwell, a aned ym Melffast, ei rhoi ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe yn ei blwyddyn gyntaf yn 2006, a hynny am ei nofel gyntaf, Where They Were Missed. Enillodd y wobr yn 2011 am ei hail nofel, The Meeting Point. Ers hynny, mae wedi ysgrifennu trydedd nofel, sawl drama lwyfan a drama radio ac, yn fwyaf diweddar, dau gasgliad o straeon byrion, Multitudes (2016) ac Intimacies, sydd i'w gyhoeddi gan Faber ym mis Mehefin, yn ogystal â golygu blodeugerdd sydd wedi denu canmoliaeth sylweddol, Being Various: New Irish Short Stories (2019). Yn ddiweddar, cafodd ei hethol yn Gymrawd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol. Mae hi'n trydar o @beingvarious
[credyd llun - Tom Routh]

Namita Gokhale

Cyfarwyddwr gŵyl, cyhoeddwr ac awdur sydd wedi ennill gwobrau yw Namita Gokhale. Mae'n awdur deunaw llyfr, gan gynnwys deg gwaith ffuglennol. Bydd ei nofel ddiweddaraf, Jaipur Journals, yn cael ei rhyddhau ym mis Ionawr 2020. Namita yw sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwr Gŵyl Lenyddiaeth Jaipur a Mountain Echoes, Gŵyl Lenyddiaeth Bhutan. Mae hi hefyd yn un o gyfarwyddwyr sefydlu tŷ cyhoeddi Yatra Books, sy'n arbenigo mewn cyfieithu. @NamitaGokhale_

Athro Kurt Heinzelman

Bardd, cyfieithydd ac ysgolhaig yw'r Athro Kurt Heinzelman. Ei lyfr diweddaraf o gerddi yw Whatever You May Say, ac mae wedi cyfieithu Demarcations, casgliad o gerddi gan Jean Follain. Bu'n Guradur Gweithredol yng Nghanolfan Harry Ransom ac yn Gyfarwyddwr Addysg yn Amgueddfa Gelf Blanton. Mae'n Athro mewn Saesneg ym Mhrifysgol Texas-Austin lle mae'n arbenigo mewn Barddoniaeth a Barddoneg, ac yn athro yng Nghanolfan Awduron Michener. Mae hefyd yn gyn Olygydd Gyfarwyddwr Texas Studies in Literature and Language (TSLL), ac yn gyd-sylfaenydd ac yn Olygydd Cynghori Bat City Review ers blynyddoedd maith. [credyd llun i Prifysgol Texas yn Austin/Christina S. Murrey]

Max Liu

Magwyd Max Liu yng Nghernyw mewn cymuned o artistiaid ac awduron. Mae wedi ysgrifennu am y celfyddydau, diwylliant a'r gymdeithas ar gyfer yr i, y Financial Times a'r Guardian. Mae'n adolygu llyfrau ac yn cyfweld ag awduron ar gyfer papurau newydd, a bu'n westai ar raglen Open Book Radio 4. Yn 2019, cyfwelodd, ymhlith eraill, ag Elif Shafak, Isabel Allende a Jhumpa Lahiri, ac ysgrifennodd mewn mannau eraill am bynciau gan gynnwys ymatebion dynion i fudiad #MeToo a natur ryweddol gwaith tŷ. Aeth ei draethawd am golli ffrindiau yn ei dridegau yn feirysol gan sbarduno trafodaethau am natur cyfeillgarwch dynion. Mae'n byw yn Llundain lle mae'n cadeirio digwyddiadau llenyddol yn rheolaidd. @maxjliu

Ian McMillan - Credyd llun - Adrian Mealing

Awdur a darlledwr sy'n cyflwyno The Verb ar BBC Radio 3 bob nos Wener yw Ian McMillan. Mae wedi ysgrifennu cerddi, dramâu, hunangofiant ar ffurf cerddi, sef Talking Myself Home, a gwibdaith o amgylch Swydd Efrog yn Neither Nowt Nor Summat. Mae'n gwylio clybiau criced Darfield a Swydd Efrog. Yr unig dro iddo chwarae criced, yn Low Valley Juniors ym 1963, dywedodd Mrs Hudson wrtho am dynnu ei falaclafa neu y byddai'n gwneud iddo wisgo Rainmate ei fam. Casgliad diweddaraf Ian yw To Fold The Evening Star – New and Selected Poems (Carcanet). Dyfarnwyd Rhyddfraint Barnsley i Ian yn ddiweddar.

Mae Ian yn fardd preswyl i'r Academy of Urbanism, Barnsley FC ac mae bellach yn Fardd Llawryfog Barnsley. Yn ogystal â chyflwyno The Verb bob wythnos, mae'n ymddangos yn rheolaidd ar BBC Breakfast, Coast, Countryfile, Pointless Celebrities, Pick of the Week, Last Word a BBC Proms Plus. Mae wedi bod yn westai ar raglen Desert Island Discs. Yn y gorffennol, bu'n fardd preswyl i Opera Cenedlaethol Lloegr, Masnach a Buddsoddi y DU, yn Fardd Ymchwilio i Yorkshire TV ac yn Fardd y Rhawd i Heddlu Glannau Humber. Mae hefyd yn adrodd straeon The Yorkshire Dales a The Lakes (More4).

Ar hyn o bryd mae'n ysgrifennu libreto, The Tin Soldier, gyda Jonathan Dove ar gyfer Corws Gŵyl Leeds, yna bydd yn ysgrifennu sioe newydd ar gyfer hanner canmlwyddiant Theatr Mikron o deithio yn 2021 a libreto ar gyfer Barbwr Seville Swydd Efrog gyda Stiwdios Freedom. Mae cathod yn gwneud iddo disian. @IMcMillan www.ian-mcmillan.co.uk
[credyd llun - Adrian Mealing]

Bridget Minamore

Awdur, bardd, beirniad a dramodydd Prydeinig-Ghanaidd o dde-ddwyrain Llundain yw Bridget Minamore. Fel newyddiadurwr, mae'n cyfrannu at y Guardian. Fe’i dewiswyd yn un o 40 Seren Llenyddiaeth Ddu Prydain sefydliad Speaking Volumes, mae wedi darllen ei gwaith yn rhyngwladol, a hi yw cyd-diwtor arweiniol y Roundhouse Poetry Collective. Cafodd Titanic (Out-Spoken Press), pamffled cyntaf Bridget o gerddi, sy’n ymdrin â cholled a chariad modern, ei gyhoeddi ym mis Mai 2016. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar ei nofel gyntaf, y cyhoeddwyd dyfyniad ohoni mewn blodeugerdd, New Daughters of Africa (Myriad) yn 2019.
@bridgetminamore

Athro Dai Smith CBE - Credyd llun - Wales News Service Ltd

Mae'r Athro Dai Smith CBE yn hanesydd ac yn awdur o fri ar gelfyddyd a diwylliant Cymru. Fel Darlledwr, mae wedi ennill gwobrau niferus am raglenni dogfen celfyddydol a hanesyddol, a rhwng 1992 a 2000 bu'n Bennaeth Rhaglenni BBC Wales. Roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005, ac ar hyn o bryd ef yw Athro Ymchwil Emeritws Raymond Williams yn Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Bu'n Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru rhwng 2006 a 2016. Yn 2013, cyhoeddodd nofel, Dream On, ac yn 2014 golygodd flodeugerddi diffiniol o straeon byrion o Gymru, Story I & II, ar gyfer cyfres Llyfrgell Cymru. Yn 2020, cyhoeddodd nofel, The Crossing, fel rhan olaf ei drioleg ffuglennol o waith. Yr Athro Smith yw Cadeirydd y Panel Beirniadu. [credyd llun - Wales News Service Ltd]

Beirniaid Blaenorol