Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn falch o gyhoeddi ei banel beirniadu ar gyfer 2021.

Namita Gokhale

Awdur arobryn, cyhoeddwr a chyfarwyddwr gwyliau llenyddol yw Namita Gokhale. Mae hi’n awdur ugain o lyfrau, gan gynnwys deg o lyfrau ffuglen. Gokhale yw cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Gŵyl Lenyddol Jaipur a lleolir ei nofel ddiweddaraf, Jaipur Journals, yng nghanol bwrlwm a miri'r ŵyl hon. Bydd HopeRoad Publishing yn cyhoeddi Jaipur Journals yn y DU yng ngwanwyn 2021. 

Gokhale yw cyfarwyddwr Yatra Books, gwasg sy’n arbenigo mewn cyfieithiadau. Rhoddodd sefydliad Assam Sahitya Sabha Wobr Genedlaethol Ganmlwyddiannol dros Lenyddiaeth i Gokhale yn Guwahati yn 2017. Enillodd ei nofel Things to Leave Behind Wobr Llenyddiaeth Sushila Devi ym mis Ionawr 2019 yn ogystal â Gwobr Lyfrau Dyffryn Geiriau ar gyfer y ffuglen orau yn Saesneg. Dilynwch hi ar drydar @NamitaGokhale. Namita yw cadeirydd y Panel Dyfarnu.

Syima Aslam

Syima Aslam yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gŵyl Lenyddiaeth Bradford (BLF), a sefydlwyd ganddi yn 2014. Gan fod yn ddathliad llenyddol a diwylliannol sy’n para am 10 niwrnod, mae’r BLF yn croesawu dros 70,000 o ymwelwyr i Bradford bob blwyddyn a chaiff ei dathlu fel yr ŵyl lenyddol fwyaf economaidd-gymdeithasol ac amrywiol o ran cenedl yn y Deyrnas Unedig.  

O dan gyfarwyddiaeth Syima, mae’r BLF wedi cael effaith sylweddol ar dirwedd lenyddol y wlad a elwir yn ‘un o’r gwyliau mwyaf arloesol ac ysbrydoledig yn y Deyrnas Unedig’, gan ddod â llenyddiaeth o bob genre ynghyd, hyrwyddo rhwyddineb rhyng-ddiwylliannol, rhoi llwyfan ar gyfer lleisiau ar y cyrion, ac adlewyrchu wyneb newidiol Prydain gyfoes trwy raglen sy’n dathlu amrywiaeth, empathi, a rhagoriaeth artistig. 

Stephen Sexton (c) Michael Weir

Llyfr cyntaf Stephen Sexton, If All the World and Love Were Young, oedd enillydd Gwobr Forward ym maes Casgliad Cyntaf Gorau yn 2019 a Gwobr Shine / Strong ym maes Casgliad Cyntaf Gorau. Enillodd Wobr E.M. Forster Academi Celfyddydau a Llenyddiaeth yr Unol Daleithiau yn 2020. Ef oedd enillydd Cystadleuaeth Farddoniaeth Genedlaethol y DU yn 2016 ac roedd ymhlith enillwyr Gwobrau Eric Gregory yn 2018. Mae’n addysgu yng Nghanolfan Farddoniaeth Seamus Heaney ym Mhrifysgol y Frenhines, Belfast.
[credyd y llun i Michael Weir]

Joshua Ferris

Joshua Ferris yw awdur llwyddiannus tair nofel a chasgliad o straeon byrion, The Dinner Party. Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Llyfrau Cenedlaethol yr Unol Daleithiau, enillodd Wobr Discover Barnes and Noble a Gwobr PEN/Hemingway. Cafodd ei roi ar restr fer Gwobr Man Booker, enillodd Wobr Ryngwladol Dylan Thomas a chafodd ei enwi’n un o’r awduron “20 o dan 40” y New Yorker yn 2010. Mae’n byw yn Efrog Newydd.

Francesca Rhydderch credyd Jake Morley

Nofelydd ac academydd yw Francesca Rhydderch. Yn 2014, cafodd ei nofel gyntaf The Rice Paper Diaries ei rhoi ar y rhestr hir ar gyfer Gwobr Nofel Gyntaf Orau Clwb yr Awduron ac enillodd Wobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru. Cyhoeddwyd ei straeon byrion mewn cyfrolau a chylchgronau a’u darlledu ar Radio 4 a Radio Wales. Hi oedd deiliad bwrsariaeth BBC/Tŷ Newydd yn 2010, ac yn 2014 cafodd ei rhoi ar restr fer Gwobr Straeon Byrion Genedlaethol y BBC. Wedi hynny, ar y cyd â Penny Thomas, hi oedd cyd-olygydd New Welsh Short Stories, cyfrol ffuglen ddiweddaraf Llyfrau Seren, ac ers 2015 hi yw Athro Cyswllt Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe. [Credyd y llun - Jake Morley]

Beirniaid Blaenorol