Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn falch o gyhoeddi ei banel beirniadu ar gyfer 2019.

Kurt Heinzelman

Mae’r Athro Kurt Heinzelman yn fardd, yn gyfieithydd ac yn ysgolhaig. Ei lyfr diweddaraf yw Whatever You May Say ac mae wedi cyfieithu Demarcations, casgliad o gerddi gan Jean Follain. Bu'n Guradur Gweithredol Canolfan Harry Ransom ac yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Gelf Blanton. Yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Texas-Austin yn arbenigo mewn Barddoniaeth a Barddoneg ac athro yn Michener Center for Writers, ef hefyd yw cyn Brif Olygydd Texas Studies in Literature and Language (TSLL), a chyd-sylfaenydd a Golygydd Cynghorol Bat City Review ers tro. [credyd llun i Prifysgol Texas yn Austin/Christina S. Murrey]

Dai Smith - credit Wales News Service

Mae’r Athro Dai Smith CBE yn hanesydd ac yn awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru. Fel Darlledwr mae wedi ennill nifer o wobrau am raglenni dogfen celfyddydol a hanesyddol a rhwng 1992 a 2000 ef oedd Pennaeth Rhaglenni BBC Wales. Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd ef yw Cadair Ymchwil Emeritws Raymond Williams yn Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru o 2006 i 2016, ac ef yw Golygydd Cyfres Llyfrgell Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y clasuron. Yn 2013, cyhoeddwyd ei nofel, Dream On, ac yn 2014, golygydd ddetholiadau o straeon byrion gorau o Gymru, Story I & II ar gyfer Llyfrgell Cymru. Cyhoeddwyd ei waith ffuglen diweddaraf, y nofel What I Know I Cannot Say, a’r straeon byrion cysylltiedig All That Lies Beneath, gan Parthian Books yn 2017. Yr Athro Smith yw Cadeirydd y Panel Beirniadu. [credyd llun  i Wales News Service Ltd]

Di Speirs

Di Speirs yw Golygydd Llyfrau ar gyfer Radio BBC, gan oruchwylio holl Ddarlleniadau Llundain, ‘Open Book’ a ‘Bookclub’ ar BBC Radio 4 a ‘World Book Club’ ar Wasanaeth BBC y Byd. Mae hi wedi cynhyrchu nifer fawr o raglenni ‘Book at Bedtime’ dros ddau ddegawd ac fe gynhyrchodd y ‘Book of the Week’ cyntaf erioed yn 1998. Yn allweddol yng Ngwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC o’r cychwyn, ac yn feirniad reolaidd, cadeiriodd Wobr Orange i Awduron Newydd yn 2010, wedi beirniadu’r Wobr Wellcome yn 2017 ac wedi bod yn enwebydd ar gyfer Mentor Rolex a Menter Celfyddydau Protégé (Llenyddiaeth). Mae hi’n aelod o banel Gwobr Rhagoriaeth Oes mewn Ffuglen Fer Small Wonder Charleston. [llun Creative Kite]

Kit de Waal - credyd y llun Sarah Lee

Ganwyd Kit de Waal ym Mirmingham i fam Wyddelig a Thad Caribïaidd. Gweithiodd am bymtheg mlynedd ym maes cyfraith droseddol a theuluol, i Wasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae’n aelod sylfaenol o Leather Lane Writers ac Oxford Narrative Group, ac wedi ennill nifer o wobrau am ei straeon byrion yn ogystal â’i llên micro. Enillodd wobr Nofel Wyddelig y Flwyddyn 2017 Kerry Group gyda’i nofel gyntaf My Name is Leon, a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau eraill gan gynnwys y Wobr Llyfr Costa cyntaf a Gwobr Desmond Elliott. Cyhoeddwyd ei hail nofel, The Trick to Time yn 2018 a chyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer y Wobr Ffuglen i Ferched. [credyd llun i Sarah Lee]

Beirniaid Blaenorol