Coronafeirws: y diweddaraf

Cyfres 4 - Rhestr Fer 2020

Yn y gyfres hon o bodlediadau, mae ymgeiswyr rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas 2020 yn cael eu cyfweld gan fyfyrwyr Llenyddiaeth Seasneg sydd wedi astudio’r gweithiau ar y rhestr fer fel rhan o fodiwl newydd cyffrous Prifysgol Abertawe yn seiliedig ar y wobr lenyddol.

Stephen Sexton

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Bonnie Gibbs. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Mererid Hunt a Bonnie Gibbs. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad barddoniaeth Sexton, If All The World And Love Were Young.

Téa Obreht

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Tegan Warman. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Nicola Walsh a Tegan Warman. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio nofel Obreht, Inland.

Mary Jean Chan

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Katrin Jones a Holly Morgan. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Lloyd Mordecai, Katrin Jones a Holly Morgan.Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad barddoniaeth Chan, Flèche.

Ocean Vuong

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Alex Anderson, Hollie Edwards and Bronte Reynolds. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Alex Anderson, Hollie Edwards a Bronte Reynolds. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad barddoniaeth Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous.

Bryan Washington

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Ffion Reed a Dessie Tsvetkova. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Ffion Reed a Dessie Tsvetkova. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad straeon byrion Washington, Lot.

Jay Bernard

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Harriet Fisk, Kate Griffiths a Nicole Milstead. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Harriet Fisk, Kate Griffiths a Nicole Milstead. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad barddoniaeth Bernard, Surge.

Cyfres 3 - Enillwyr Blaenorol Arbennig

Croeso i gyfres 3 y podlediadau ‘Bookends’, gan gynnwys sgyrsiau ag enillwyr gwobr dylan thomas prifysgol abertawe. drwy’r cyfweliadau hyn ag awduron o bedwar ban byd, rydym yn dathlu pymtheng mlynedd o’r wobr a chan mlynedd o Brifysgol Abertawe.

Ysgrifennwyd a chynhyrchwyd y gyfres hon gan Eddie Matthews, Niall Macgregor ac Ashish Dwivedi sy’n rhan o raglen interniaeth yn Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe.

Dr Elaine Canning

Yn y cyfweliad rhagarweiniol hwn, mae intern o'r Sefydliad Diwylliannol, Eddie Matthews, yn siarad â Dr Elaine Canning, Swyddog Gweithredol Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe.

Joshua Ferris - Enillyd 2014

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Joshua Ferris.

Rachel Trezise - Enillyd 2006

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Rachel Trezise.

Maggie Shipstead - Enillyd 2012

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Niall Macgregor yn siarad â’r awdur arobryn Maggie Shipstead.

Max Porter - Enillyd 2016

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Max Porter.

Fiona McFarlane - Enillyd 2017

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Fiona McFarlane.

Kayo Chingonyi - Enillyd 2018

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Kayo Chingonyi.

Lucy Caldwell - Enillyd 2011

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Lucy Caldwell.

Guy Gunaratne - Enillyd 2019

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Guy Gunaratne.

Claire Vaye Watkins - Enillyd 2013

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Niall Macgregor yn siarad â’r awdur arobryn Claire Vaye Watkins.

Cyfres Blaenorol