LibraryPlus

Myfyriwr yn y llyfrgell

Pwy all ddefnyddio LibraryPlus?

Pob myfyriwr a phywyslais arbennig ar...

  • Myfyrwyr rhan-amser y Dysgwyr sy'n seiliedig ar waith
  • Myfyrwyr sy'n byw ar bellter y Myfyrwyr sy'n aml ar leoliadau (e.e. Gwyddorau Iechwd)
  • Myfyrwyr anabl
  • Gofalwyr
  • Neu, unrhyw un sydd angen cefnogaeth ywchwanegol ar gyfer eu hastudiaethau cyfan neu ran ohonynt

Gwasanaethau LibraryPlus: am y cymorth ychwanegol hwnnw

Ceisiadau ac Adnewyddiadau Awtomatig

Cyflwynwyd Adnewyddiadau Awtomatig i wneud pethau'n haws. Bydd eitemau ar fenthyg o'r llyfrgell yn adnewyddu yn awtomatig oni bai y gofynnir amdanynt. Felly mae'n hanfodol bod ceisiadau'n cael eu rhoi ar unrhyw eitemau yr hoffech eu benthyca sydd ar fenthyg i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gallwch barhau i ffonio neu e-bostio'r llyfrgell i wneud cais ar lyfr. Cofiwch fod rhif eich myfyriwr yn barod. Y tu allan i oriau mae yna gyfleuster llais.

Benthyciadau Post

Gallwn gyhoeddi copïau o lyfrau sydd ar gael i chi ar gais. Ni allwn ond lyfrau postio i gyfeiriadau yn y DU. Byddwch yn atebol am gost y postio (cyfraddau post parsel). Bydd y tâl yn cael ei ychwanegu at eich cofnod llyfrgell a gallwch dalu'r ffi hon drwy'r post neu'r tro nesaf rydych chi yn y llyfrgell. Cyn gofyn am fenthyciad drwy'r post, gwiriwch a oes gennym y llyfr (au) mewn stoc trwy bori iFind (Catalog y Llyfrgell). 

Casgliad a Darparu Llyfr

Gallwn drefnu i gludo llyfrau rhwng Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Bae, Llyfrgell Parc Dewi Sant (Caerfyrddin), Llyfrgell Glowyr De Cymru (Campws Hendrefoelan) a Llyfrgell Banwen os na allwch chi ymweld â'r llyfrgell lle mae'r eitem rydych ei angen a gynhaliwyd.

Gallwn hefyd drefnu i lyfrau gael eu tynnu oddi wrth y silffoedd yn eich llyfrgell ddewisol.

Gwasanaeth Llungopïo a Sganio

Gellir llungopïo neu sganio erthyglau cylchgrawn a darnau o lyfrau i chi (yn ddarostyngedig i gyfraith hawlfraint). Gellir casglu llungopïau o unrhyw lyfrgell Prifysgol Abertawe neu gallwn eu postio atoch chi. Fe'ch codir am gost y llungopïo a'r sganio sy'n 10c yr A4; ac am unrhyw bostio, os yw'n berthnasol.

Gwybodaeth Bwysig - Faint y gallwch chi ei gopïo i mi? Am resymau hawlfraint, ni all y llyfrgell ond gyflenwi un bennod o lyfr neu erthygl sengl o bwnc cylchgrawn. Os oes angen mwy nag un bennod neu erthygl arnoch, bydd angen i chi drefnu ymweld â'r llyfrgell neu fenthyca'r llyfr trwy'r gwasanaeth LibraryPlus.

Os nad oes gennym y bennod neu'r erthygl lyfrau sydd ei hangen arnoch, gallwch wneud cais i'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau.