Croeso i Athroniaeth ac Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg

Mae ein myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd cyfeillgar a chefnogol sy'n ysgogol o safbwynt deallus ac sydd wedi'i danategu gan addysgu o ansawdd uchel. Ein nod yw rhannu'n brwdfrydedd am athroniaeth ac athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg wrth i ni sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau y mae eu hangen i lwyddo yn y gweithle.

Ffocws graddau Athroniaeth ac Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg yw gwneud synnwyr o'n hunain, ein cymdeithas a realiti ei hun. Prif nod y ddwy radd yw cymhwyso syniadau athronyddol i broblemau a dadleuon cyfoes. Felly, rydym am ddod o hyd i ffordd o newid y byd er gwell, nid ei ddeall yn unig.

ASTUDIAETHAU ôl-raddedig

Oes gennych chi ddiddordeb mewn opsiynau ôl-raddedig?

Myfyrwyr ar cyfrifiadur

Ein Staff

Cwrdd a'r staff Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg

Llun o'r adeiliad Abbey ar Campws Singleton

Ein Hymchwil

Mae ein staff yn ymwneud â nifer o feysydd a grwpiau ymchwil

Llyfr ar agor

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

llun o dyn yn cwrdd a dynion arall

cysylltu â ni

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

llun o grwp o ffrindiau

Athroniaeth yn Prifysgol Abertawe