Borneo 2018

Ynglŷn â'r daith hon

Ymchwiliwch i blanhigion ac anifeiliaid y goedwig law, mangrofau, rhaeadrau ac afonydd Cwm Danum syfrdanol, cartref i'r Orang-utan a'r Cornbig. Mae'r Ganolfan Faes lle byddwch chi wedi'ch lleoli yn yr ardal iseldir goedwig law fwyaf a chyfoethocaf sy'n weddill yn ne-ddwyrain Asia, ac mae ganddo fwy na 200 o rywogaethau o goed fesul hectar. Mae'r goedwig law ei hun yn 130 miliwn o flynyddoedd o oed ac mae'n cynnwys bywyd gwyllt mwyaf prin a mwyaf mewn perygl ym Morneo.

Mae hwn yn gwrs maes amlddisgyblaethol lle bydd myfyrwyr y Biowyddorau a Daearyddiaeth yn cael mewnwelediad unigryw i effaith dorri coed a newid yn y defnydd o dir, rheoli a gwarchod fforest, ecoleg y fforest a microhinsoddau.