Rydym yn deall, fel rhiant, yr hoffech chi gefnogi eich plentyn yn ystod eu proses ymgeisio i'r Brifysgol. Mae hyn yn dechrau gyda'u cais i'r Brifysgol o'u dewis. Isod, cewch wybodaeth gam wrth gam o'r broses ymgeisio a gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd nesaf.

Canllaw Cam wrth Gam Gwneud Cais

Uchaf Yn Y Du 30
10 UCHAF YN Y DU