Diolch i chi am gofrestru i gadw mewn cysylltiad â ni.

Llenwch y ffurflen isod i dderbyn awgrymiadau a chyngor defnyddiol i'ch plentyn.

Byddwch hefyd yn cael mynediad i'n Canllaw i Addysg Uwch i Rieni a Gwarcheidwaid.

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech dynnu eich hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk

Gallwch weld sut y byddwn yn prosesu'ch data personol o fewn ein Datganiad Preifatrwydd Rhieni/Gwarcheidwaid/Athrawon.