Os oes unrhyw ymholiadau pellach gennych ynglyn â'r cynulliadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Raddio:

Ffôn:

+44 (0)1792 604844

E-bost: graduation@abertawe.ac.uk

Mae ein swyddfeydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00am–5.00pm.

Sylwer wrth gysylltu â'r Swyddfa Raddio, efallai y byddwn yn gofyn am brawf adnabod (e.e. Rhif cofrestru myfyriwr)

Ni all staff ryddhau gwybodaeth i bobl (gan gynnwys rhieni), heblaw'r myfyriwr penodol, heb ganiatâd ysgrifenedig i wneud hynny.