AMDANON NI: GRŴP YMCHWIL LLYWODRAETHIANT A HAWLIAU DYNOL

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar theorïau llywodraethiant, llunio fframweithiau llywodraethiant normadol a sefydlu strwythurau i roi’r rhain ar waith. Maen nhw hefyd yn gweithio yn y mannau hynny lle mae hawliau dynol a heriau cyfredol yn cwrdd â’i gilydd, megis ym maes newid yn yr hinsawdd, lloches a throsedd ryngwladol.

Ymhlith ein meysydd ymchwil cyfredol y mae:

  • Cyfraith Lloches a Ffoaduriaid
  • Cyfraith Hawliau Dynol Ryngwladol
  • Cyfraith Trosedd Ryngwladol
  • Cyfraith Amgylcheddol
  • Theori Gyfansoddiadol
  • Y Gyfraith a Llywodraethiant yng Nghymru
  • Cyfraith Iechyd

Rydym yn gymuned academaidd gydnerth sy’n cyhoeddi gwaith o safon ryngwladol. Rydym yn trafod ein hymchwil flaenllaw yn rheolaidd yn y Grŵp Trafod Llywodraethiant a Hawliau Dynol.