Mae’r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth yn gyfrifol am fonitro iechyd ariannol y Brifysgol ar ran y Cyngor. Yn ystod sesiwn academaidd 2019-20, cynhaliodd y pwyllgor naw cyfarfod, gan gynnwys tri chyfarfod arbennig a fu’n canolbwyntio ar yr heriau ariannol mae’r Brifysgol a’r sector yn eu hwynebu, a sefyllfa COVID-19.

 Y Cyfansoddiad 
Trysorydd (Cadeirydd) 
Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor 
Is-ganghellor 
Tri aelod lleyg o'r Cyngor
Hyd at dri aelod lleyg a gyfetholwyd

 

Dyddiadau ar gyfer cyflwyno papurau i’r SLT@swansea.ac.uk  Dyddiad hwyraf ar gyfer cyflwyno papurau/agenda i’r UDRh  Dyddiad dosbarthu papurauDyddiad y cyfarfod   Amser y cyfarfod
10/09/2021 15/09/2021 21/09/2021 30/09/2021 9:30am
29/10/2021 03/011/2021 09/11/2021 18/11/2021 9:30am
07/01/2022 12/01/2022 18/01/2022 27/01/2022 9:30am
18/02/2022 23/02/2022 01/03/2022 10/03/2022 9:30am
22/04/2022 27/04/2022 03/05/2022 12/05/2022 9:30am
03/06/2022 08/06/2022 14/06/2022 23/06/2022 9:30am