Mae'r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth yn gyfrifol am fonitro iechyd ariannol y Brifysgol ar ran y Cyngor. Yn ystod sesiwn academaidd 2022-23, cynhaliodd y pwyllgor chwe chyfarfod gan gynnwys un cyfarfod arbennig a ganolbwyntiodd ar adolygu ac argymell achosion busnes i'r Cyngor ar gyfer partneriaethau rhanbarthol a byd-eang, rheoli risgiau ariannol allweddol, a blaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer buddsoddi strategol. 

Y CyfansoddiadAelodaeth
Y Trysorydd (Cadeirydd) Mr Carlos (Goi) Ashmore
Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor Mr Bleddyn Phillips
Yr Is-Ganghellor Yr Athro Paul Boyle
Aelod lleyg o'r Cyngor Yr Athro Edward David
Aelod lleyg o'r Cyngor Dr Angus Muirhead
Aelod lleyg o'r Cyngor Mr Laurence Carpanini
Aelod Lleyg Cyfetholedig Mr Steven Smith
Aelod Lleyg Cyfetholedig Nan Williams
Aelod Lleyg Cyfetholedig Swydd wag
Aelod o Staff y Cyngor Yr Athro Michelle Lee
Aelod o'r Cyngor Myfyrwyr Mr Pablo Josiah
Papurau Dyddiad Dosbarthu i AelodauDyddiad y CyfarfodAmser y Cyfarfod
21/09/2023 28/09/2023 2.00pm
09/11/2023 16/11/2023 10.00am
29/04/2024 07/03/2024 9.30am
20/06/2024 27/06/2024 9.30am