Abaty Singleton

Fel arfer, mae’r Cyngor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, ym mis Hydref, mis Tachwedd, mis Mawrth, a mis Gorffennaf.

Yn ystod sesiwn academaidd 2019-20, cynhaliodd y Cyngor saith cyfarfod gan gynnwys tri chyfarfod arbennig a ganolbwyntiodd ar faterion llywodraethu a rheoleiddio, gan gynnwys penodi Cadeirydd newydd y Cyngor ym mis Rhagfyr 2019. 

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar y dyddiadau isod yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21: 

3 Medi 2020 (Cyfarfod Arbennig)

19 Hydref 2020

30 Tachwedd 2020

29 Ionawr 2021 (Cyfarfod Arbennig)

22 Chwefror 2021 (Cyfarfod Arbennig)

22 Mawrth 2021

5 Gorffennaf 2021