Abaty Singleton

Sefydlir y Senedd gan Siarter y brifysgol sy’n nodi "yn amodol ar reolaeth a chymeradwyaeth y Cyngor, bydd y Senedd yn rheoleiddio ac yn goruchwylio addysgu a disgyblu’r Brifysgol". Nodir pwerau a dyletswyddau’r Senedd yn Ordinhadau’r Brifysgol (Ordinhad 4).

Mae’r Senedd yn tynnu ei haelodaeth o blith staff academaidd a myfyrwyr y sefydliad ac, fel arfer, bydd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.

Mae’r Senedd yn cynnal pedwar cyfarfod y flwyddyn a bydd yn cyfarfod ar y dyddiadau canlynol yn ystod Blwyddyn Academaidd 2020-2021:-
14 Hydref 2020
25 Tachwedd 2020
17 Mawrth 2021
30 Mehefin 2021