Abaty Singleton

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gynnal uniondeb a gonestrwydd ymchwil academaidd. Mae’n trin pob cyhuddiad o gamymddwyn yn ddifrifol ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cyhuddiad yn cael ei ymchwilio’n drylwyr ac yn fanwl.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r gweithredu i’w gyflawni pan gaiff cyhuddiad o gamymddwyn ei ddwyn yn erbyn aelod o staff presennol neu flaenorol y Brifysgol, gan gynnwys academyddion gwadd, parthed ymchwil a gynhaliwyd pan gawsant eu cyflogi gan y Brifysgol neu yn y Brifysgol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:

Uniondeb Ymchwil: Moeseg a Llywodraethu