Y tu allan i’r Abaty

Gweithdrefn ar gyfer Hysbysu’r Comisiwn Elusennol am Ddigwyddiadau Difrifol

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn elusen gofrestredig ers mis Hydref 2010 (rhif elusen 1138342), ac felly mae’n atebol i’r Comisiwn Elusennau ac mae’n rhaid iddi gydymffurfio â’i ganllawiau. Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i hysbysu’r Comisiwn Elusennau yn brydlon ac yn gyflawn am bob digwyddiad difrifol hyd yn oes os yw’r Heddlu neu reoleiddwyr eraill wedi cael eu hysbysu amdano..

Mae Aelodau’r Cyngor, fel Ymddiriedolwyr Prifysgol Abertawe, wedi cymeradwyo’r weithdrefn ganlynol sy’n rhoi arweiniad ar hysbysu’r Comisiwn Elusennau am ddigwyddiadau difrifol : 

Gweithdrefn ar gyfer Hysbysu’r Comisiwn Elusennol am Ddigwyddiadau Difrifol.