Strwythur Llywodraethu'r Brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe’n gweithredu o fewn fframwaith cyfansoddiadol a sefydlwyd gan ei Siarter a'r Statudau.

Mae ein Siarter Atodol yn amlinellu amcanion, pwerau, swyddogion a phrif gyrff y Brifysgol, yn rhoi'r awdurdod i addysgu, i gyflawni gwaith ymchwil, ac i ddyfarnu graddau a chymwysterau eraill.

Mae'r Statudau yn pennu nifer o reolau lefel uchel sy’n cefnogi'r Siarter ac mae'r rhain, yn eu tro, yn cael eu cefnogi gan Ordinhadau manylach, ynghyd ag ystod gynhwysfawr o reoliadau gweithredu a gweithdrefnau academaidd, yn cynnwys rhai yn ymwneud â bod yn Atebol i’r Cyhoedd.‌

Strwythur Llywodraethu