Os hoffech chi helpu i sicrhau bod Prifysgol Abertawe'n cadw ei statws fel Cyflogwr Sy'n Gyfeillgar i Feicio Safonol Aur, ac yn parhau i roi ystyriaethau ac anghenion myfyrwyr yn gyntaf o ran teithio ar fws, gallwch ymuno ag un o'n grwpiau defnyddwyr beicio a bysiau.

Yn ystod y sesiynau grŵp cewch gyfle i godi materion, trafod problemau neu gyflwyno syniadau a datrysiadau ynglŷn â sut y gallwn ni wella teithio beicio a bws yn Abertawe i fyfyrwyr y Brifysgol.

Mae'r grwpiau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd fel sesiynau zoom, ac maen nhw'n amgylchedd hamddenol, anffurfiol i roi syniadau ymlaen a thrafod sut y gallwn ni gyffinio ein gwasanaethau.

Students chatting at a cycle station at Bay Campus

Cliciwch isod i ddarganfod pryd mae ein grwpiau defnyddwyr nesaf yn digwydd: