A view of Singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr Themis Chronopoulos

Dr Themis Chronopoulos

Athro Cyswllt, History
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Themis Chronopoulos yn Athro Cyswllt Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Abertawe yng Nghymru, y DU. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar hanes trefol a pholisi cyhoeddus ers 1945 gyda phwyslais ar hil, ethnigrwydd, anghydraddoldeb a llywodraethu trefol. Cyn hynny, bu'n Gymrawd Ôl-ddoethurol yng Nghanolfan Rutgers ar gyfer Dadansoddi Hanesyddol ym Mhrifysgol Rutgers, New Brunswick, U.D.A., mae wedi dysgu mewn gwahanol brifysgolion yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig, wedi gweithredu fel ymgynghorydd mewn prosiectau cynllunio trefol yn Nwyrain Asia, ac mae wedi dal swyddi gwadd ym Mhrifysgol Cape Town yn Ne Affrica a sefydliadau yn Buenos Aires, yr Ariannin. 

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes Trefol
  • Hil ac Ethnigrwydd
  • Astudiaethau Affricanaidd yn America
  • Mewnfudiad
  • Cynllunio Trefol
  • Dinasoedd y Byd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

2012: Gwobr Llyfr Cyntaf Canolfan Arthur Miller am y llyfr cyntaf gorau mewn Astudiaethau Americanaidd. Dyfarnwyd gan y Gymdeithas Astudiaethau Americanaidd ym Mhrydain.