Dr Sue Chichlowska Carnes Chichlowska

Dr Sue Chichlowska Carnes Chichlowska

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sue Chichlowska yn Uwch Ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd Meistr mewn Rheoli Gofal Iechyd. Mae hi hefyd yn Uwch Ddarlithydd anrhydeddus gydag Ysgol Feddygol Prifysgol Dundee a’r Coleg Meddygaeth yn KUHES ym Malawi, Canolbarth Affrica.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd Meddwl a Llesiant y Cyhoedd
  • Iechyd Cyhoeddus mewn gwledydd incwm isel a chanolig
  • Dŵr a Glanweithdra a Hylendid
  • Gofal Pobl Hŷn
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sue wedi addysgu ar draws sawl disgyblaeth, Seicoleg, Iechyd Cyhoeddus, Dulliau Ymchwil, Addysg Feddygol, Arweinyddiaeth a Chwnsela. Mae hi hefyd yn awyddus i annog dinasyddiaeth fyd-eang a chynnull gwybodaeth rhwng y de a'r gogledd byd-eang.

Ymchwil