A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching out to the horizon.
Dr Patrick Cockburn

Dr Patrick Cockburn

Uwch-ddarlithydd yn yr Economi Wleidyddol ac Athroniaeth, Politics, Philosophy and International Relations
006
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Uwchddarlithydd Economi Wleidyddol ac Athroniaeth, ar ôl ymuno â'r adran yn 2019 ar ôl 11 mlynedd ym Mhrifysgol Aarhus, Denmarc. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar broblemau cyfiawnder economaidd, ac yn pontio rhwng athroniaeth wleidyddol a gwyddorau cymdeithasol bywyd economaidd. Mae fy ngwaith diweddar yn archwilio dibyniaeth economaidd yn ein perthynas gyhoeddus a phreifat, gan ganolbwyntio'n benodol ar wleidyddiaeth y teulu. Mae fy nghyhoeddiadau diweddar yn cynnwys The Politics of Dependence (Palgrave Macmillan, 2018) a Contested Property Claims (Routledge, 2018). Ar hyn o bryd rwy'n addysgu'n bennaf ar y rhaglenni BA mewn Gwleidyddiaeth, Athroniaeth, ac Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (PPE), ac yn croesawu ymholiadau am oruchwyliaeth mewn pynciau sy'n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol ac economaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfiawnder economaidd
  • Anghydraddoldeb
  • Economi wleidyddol normadol
  • Athroniaeth a chymdeithaseg y teulu