An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Professor Nuria Lorenzo-Dus

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus

Cadair Bersonol, Applied Linguistics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604892
333
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd yr Athro Nuria Lorenzo-Dus â Phrifysgol Abertawe yn 2001. Dyfarnwyd Cadair Bersonol iddi yn 2011 yn yr Adran Ieithyddiaeth Gymhwysol ac mae wedi gwasanaethu ers 2017 fel Deon Ymchwil Ôl-raddedig y Brifysgol.

Yn 2010 sefydlodd Nuria Ganolfan Ymchwil Iaith Prifysgol Abertawe, a bu’n gyfarwyddwr arni tan 2015. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu hefyd yn Gadeirydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudio Sbaeneg mewn Cymdeithas. Yn ogystal, mae Nuria yn ymwneud yn ganolog â Chanolfan Ymchwil Bygythiadau Seiber Prifysgol Abertawe ac mae'n gwasanaethu ar fwrdd rheoli Canolfan Dyniaethau Digidol y Brifysgol.  Mae wedi dal swyddi ymchwil gwadd yn yr Ariannin, Awstralia, Brasil, Seland Newydd, Sbaen ac UDA ac mae'n darparu sesiynau ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfathrebu â'r cyfryngau yn rheolaidd ar agweddau sy'n gysylltiedig â'i harbenigedd ymchwil.

Mae Nuria’n defnyddio Ddadansoddiad Disgwrs i archwilio rhyngweithio rhyngbersonol a rhyng-grŵp mewn cyd-destunau cyfryngau (i ddechrau) a digidol (ers tua 2010).  Mae ei hymchwil wedi elwa'n fawr ar gyllid ymchwil sylweddol dros y blynyddoedd, gan gynnwys gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig (e.e. AHRC ac EPSRC) ac elusennau (e.e. Ymddiriedolaeth Leverhulme) yn  ogystal â thrwy gydweithio â thimau yn Sbaen ac America Ladin. Mae hi'n awdur sawl llyfr a nifer o erthyglau mewn cyfnodolion a phenodau llyfrau (gweler y tab Cyhoeddiadau am fanylion).  Mae Nuria yn  aelod o'r Bwrdd Golygyddol  ar gyfer Astudiaethau Cof y cyfnodolion, Memory Studies, Journal of Language Aggression and Conflict, Internet Pragmatics, Cadernos de Linguagem e Sociedade, ac Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada.

Ers tua canol y 2010au, mae ymchwil Nuria wedi canolbwyntio ar y rhyngwyneb rhwng disgwrs a throsedd mewn cyd-destunau digidol, mewn partneriaeth ag ystod eang o randdeiliaid byd-eang o orfodi'r gyfraith, addysg a'r trydydd sector.  Mae gwaith Nuria yn y gofod ymchwil hwn wedi'i gymhwyso'n bendant ac wedi'i anelu at ddatblygu ymyriadau dynol a chyfrifiadurol i fynd i'r afael â pharatoi plant i bwrpas rhyw ar-lein a mathau eraill o gamfanteisio digidol, er enghraifft gan grwpiau eithafol crefyddol a gwleidyddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad disgwrs
  • Corpws – Astudiaethau Disgwrs â chymorth
  • Amlfoddoldeb
  • Dylanwad a Chamfanteisio Digidol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dadansoddiad Disgwrs

Cyfathrebu Digidol

Methodoleg Ieithyddiaeth

Ymchwil