Singleton aerial
Leah Owen Headshot

Ms Leah Owen

DARLITHYDD MEWN GWLEIDYDDIAETH A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518599

Cyfeiriad ebost

013
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Leah Owen yn Ddarlithydd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe. Mae'n arbenigo mewn astudio trais torfol – hil-laddiad, troseddau rhyfel, a throseddau yn erbyn dynoliaeth – gan ganolbwyntio'n benodol ar ysgogi drwgweithredwyr, diogeleiddio, traethu a biwrocratiaethau.

Ymhlith ei diddordebau ymchwil eilaidd, mae wedi ysgrifennu ar gyfiawnder ôl-wrthdaro, gan archwilio hanes llysoedd rhyngwladol a chenedlaethol, a'r berthynas anodd rhyngddynt, yn ogystal â materion traws mewn cysylltiadau rhyngwladol.

Mae ganddi D.Phil mewn Cysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Rhydychen, a ariannwyd gan ysgoloriaeth ymchwil gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ac MA mewn Astudiaethau Rhyngwladol a Diplomyddiaeth o SOAS, Prifysgol Llundain.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau diogelwch
  • Hil-laddiad
  • Cyfiawnder ôl-wrthdaro
  • Sefydliadau rhyngwladol
  • Dulliau ymchwil archifol
  • Gwleidyddiaeth LHDT/cwiar

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Leah yn addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar ystod o gyrsiau yn ymwneud â chysylltiadau rhyngwladol, globaleiddio, astudiaethau diogelwch (hanfodol), dulliau ymchwil archifol, sefydliadau rhyngwladol, astudiaethau hil-laddiad.

Mae hi'n arbennig o hapus i oruchwylio traethodau estynedig ar y pynciau hyn a phynciau cysylltiedig.

Ymchwil