A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Miss Laura Evans

Miss Laura Evans

Uwch-ddarlithydd, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602941

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
248
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Laura yw'r darlithydd pwnc Ieithoedd Tramor Modern yn Addysg Gychwynnol i Athrawon a dechreuodd ei gyrfa fel athrawes Ieithoedd Tramor Modern mewn ysgolion uwchradd yn ne Cymru. Yn ystod ei gyrfa addysgu, roedd hi'n Bennaeth Adran, yn Bennaeth bugeiliol Blwyddyn ac yn fentor hyfforddeion TAR ac ANG.

Ers symud o'r ystafell ddosbarth i addysg athrawon yn 2014, a chyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2021, roedd Laura'n Uwch-ddarlithydd mewn Addysg Ieithoedd Tramor Modern Uwchradd yn UWE Bryste.  Yn ychwanegol at gyfrifoldeb pwnc penodol, bu Laura hefyd yn cydarwain y modiwl datblygiad proffesiynol ac roedd hi'n diwtor cyswllt ar gyfer cam uwchradd partneriaethau'r brifysgol ac ysgolion.

Er mai addysg uwchradd yw ei phrif arbenigedd, mae gan Laura hefyd brofiad o weithio ar raglenni TAR ac israddedig cynradd, yr MA mewn Addysg a'r Dystysgrif Ôl-raddedig yn y Rhaglen Ymarfer Proffesiynol Academaidd. Mae ei diddordebau proffesiynol mewn addysgeg iaith a'r cwricwlwm yn ogystal â datblygiad athrawon gan gynnwys rôl dysgu proffesiynol ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Gwnaeth traethawd hir gradd Meistr Laura archwilio profiadau athrawon Ieithoedd Modern Tramor a'u ffactorau cymell canfyddedig ar gamau cynnar eu gyrfaoedd, fel rhan o ddiddordeb ehangach mewn archwilio recriwtio a chadw athrawon.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu ac Addysgu (Addysgeg)
  • Addysg Gychwynnol i Athrawon
  • Ymarfer Myfyriol
  • Ymchwil Ymarferydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dysgu Iaith ac Addysgeg

Dysgu ac Addysgu (Addysgeg)

Ymarfer Myfyriol