A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Professor Krijn Peters

Yr Athro Krijn Peters

Athro, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295183

Cyfeiriad ebost

030
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Krijn Peters yn gymdeithasegydd datblygu gwledig sy’n arbenigo mewn ailadeiladu ar ôl rhyfel, datblygu rhyngwladol, gwasanaethau trafnidiaeth a thechnoleg.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwrthdaro arfog
  • Ailadeiladu ar ôl rhyfel
  • Diarfogi, dadfyddino ac ailintegreiddio
  • Datblygu rhyngwladol
  • Gwasanaethau trafnidiaeth trefol a gwledig
  • Mynediad gwledig
  • Technolegau priodol a chynaliadwy