Gary Christopher

Dr Gary Christopher

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604534
205
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Gerontolegydd yw Dr Gary Christopher sy'n gweithio yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar wybyddiaeth a rheoleiddio emosiwn yn hwyrach mewn bywyd, gan gynnwys dementia.

Yn ogystal ag ysgrifennu erthyglau cyfnodolion, mae Dr Christopher wedi ysgrifennu pedwar lyfr (The Psychology of Ageing: From Mind to Society; Confronting the Existential Threat of Dementia: An Exploration into Emotion Regulation; Dementia: Current Perspectives in Research and Treatment; Depression: Current Perspectives in Research and Treatment). 

Mae Dr Christopher yn aelod o bwyllgor gweithredol cenedlaethol Cymdeithas Gerontoleg Prydain . Mae'n Gyd-gyfarwyddwr y Tîm Integreiddio Iechyd Dementia yng Nghanolfan Gwyddorau Iechyd Academaidd Partneriaid Iechyd Bryste. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr elusen BRACE Dementia Research

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli emosiynau
  • Gweithrediad gwybyddol
  • Oedolion hŷn
  • Dementia
  • Iselder
  • Hiraeth
  • Hel atgofion
  • Theori rheoli arswyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gerontoleg

Bywyd hwyrach

Dementia

Gofal cymdeithasol

Ymchwil Cydweithrediadau