a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea

Dr Gisselle Tur Porres

Darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602364

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
033
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr. Tur Porres yn ddarlithydd ac yn gyfarwyddwr ar y rhaglen Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. Mae cefndir Gisselle mewn Addysg Gychwynnol Athrawon, Astudiaethau Plentyndod Cynnar a Pholisïau Addysgol mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar ac Addysg Gychwynnol Athrawon. Cyn hynny bu’n arwain rhaglenni addysgeg prifysgol ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon a rhaglenni israddedig mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn Ecwador, ac mae wedi cyfarwyddo rhaglen asesu addysgol y wlad yn Wrwgwái. Mae Gisselle wedi cydgysylltu prosiectau ymchwil yng Ngwlad Belg, Ecwador ac Wrwgwái. Roedd Gisselle yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Ecwador ar gyfer Hyrwyddo Ymchwil Addysgol (AsEFIE) ac mae wedi cynrychioli AsEFIE yng Nghymdeithas Ymchwil Addysg y Byd (WERA).

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg Gychwynnol Athrawon
  • Addysgu a Dysgu (addysgegau rhyddfreiniol)
  • Cysylltiadau Teuluol, Plant, Ysgolion a Chymunedol
  • Polisïau addysgol plentyndod cynnar
  • Ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgeg Plentyndod Cynnar

Gweithio'n effeithiol gyda phlant, teuluoedd a chymunedau

Polisïau Plentyndod Cynnar

Dulliau ymchwil ansoddol (gwneud ymchwil yn y Blynyddoedd Cynnar)

Ymchwil Cydweithrediadau