A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr Geraldine Lublin

Dr Geraldine Lublin

Athro Cyswllt, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513272

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Prif faes ymchwil Geraldine Lublin yw Pagatonia, ar ei ffurf gyfoes ac o safbwynt hanesyddol. Hi yw awdur  Memoir and Identity in Welsh Patagonia: Voices from a settler community in Argentina (Gwasg Prifysgol Cymru, 2017). O ganlyniad i'w ffocws cychwynnol ar safle 'arbennig’ y gymuned Gymraeg yn Chubut mewn perthynas â'r rhanbarth a gweddill yr Ariannin, datblygodd ei diddordeb yn nynameg ehangach y rhanbarth, gan gynnwys adeiladu cenedl yn yr Ariannin, poblogaethau brodorol a damcaniaeth wladychol ymsefydlwyr. Drwy ei hymarfer proffesiynol, mae hi hefyd wedi meithrin arbenigedd ym maes astudiaethau cyfieithu ac addysgu cyfrwng Cymraeg. Mae ei diddordebau ymchwil ehangach yn ymwneud â hunaniaethau Lladin Americanaidd, adeiladu cenedl, pobloedd alltud a grwpiau trawswladol, rhyngddiwylliannaeth a dyniaethau digidol.

Meysydd Arbenigedd

  • Patagonia
  • Yr Ariannin
  • Adeiladu cenedl a Phoblogaethau Brodorol
  • Damcaniaeth Wladychol Ymsefydlwyr
  • Damcaniaeth cyfieithu
  • Addysgu cyfrwng Cymraeg,
  • Rhyngddiwylliannaeth, Pobloedd Alltud a Grwpiau Trawswladol
  • Dyniaethau Digidol

Uchafbwyntiau Gyrfa