a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea
Emma Spacey

Mrs Emma Spacey

Uwch-ddarlithydd, Education and Childhood Studies

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
250
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Ar ôl dilyn gyrfa arobryn fel newyddiadurwr a golygydd cylchgrawn, cafodd Emma Spacey ei hysbrydoli i ddod yn athrawes ysgol uwchradd wrth weithio gyda rhaglenni allgymorth i ysgolion megis rhaglen Ymestyn yn Ehangach Prifysgol Abertawe. Addysgodd Emma mewn nifer o ysgolion uwchradd yn ardal Abertawe a gweithiod yn helaeth ar raglenni STEM cyn ymuno â’r Ysgol Addysg fel Darlithydd (Cemeg) AGA. Mae hefyd yn arholwr profiadol ar gyfer byrddau arholi AQA a CBAC.