Singleton aerial
Dawn Bolger Headshot

Dr Dawn Bolger

DARLITHYDD MEWN GWLEIDYDDIAETH A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295626

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau  Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe yw Dr Dawn Bolger. Mae ei phrif feysydd ymchwil yn canolbwyntio ar astudiaethau hil, hiliaeth a mudo, gyda phwyslais penodol ar gyfalafiaeth hiliol, gwleidyddiaeth ffiniau a gwleidyddiaeth ofn wrth siarad am ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Fel rhan o'i diddordebau ymchwil eilaidd, mae hi wedi ysgrifennu am degwch a mynediad mewn addysg uwch - archwilio'r ffactorau galluogi a rhwystro a wynebir gan fyfyrwyr o gefndiroedd ffoadur wrth symud o addysg uwchradd i addysg drydyddol.

Ganwyd Dr Bolger yn Perth, Awstralia, a chwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Gorllewin Sydney. Mae hi wedi addysgu mewn sawl gwlad ledled y byd, gan gynnwys Awstralia, yr Emiradau Arabaidd Unedig a'r Deyrnas Unedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Hil a hiliaeth
  • Mudo
  • Ffiniau a diogelwch
  • Cenedlaetholdeb
  • Hawliau dynol a chaethwasiaeth fodern
  • Dadleoli gorfodol ac astudiaethau ffoaduriaid

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Bolger yn addysgu ar amrywiaeth o gyrsiau sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol, hil a hiliaeth, globaleiddio ac astudiaethau hil-laddiad.

Ymchwil