A view of Singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Professor David Bewley-Taylor

Yr Athro David Bewley-Taylor

Cadair Bersonol, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604291

Cyfeiriad ebost

017
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae David yn Athro Cysylltiadau Rhyngwladol a Pholisi Cyhoeddus ac yn Gyfarwyddwr sefydlu'r Arsyllfa Polisi Cyffuriau Byd-eang (2013). Ers ei benodi'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn 2000 mae wedi bod yn ymweld â chyfadrannau mewn prifysgolion yn UDA, Awstralia, Hwngari, India, Hong Kong, a thir mawr Tsieina.

Er ei fod yn ymwneud ag ystod eang o faterion polisi cyffuriau, mae ei ymchwil rhyngddisgyblaethol yn canolbwyntio'n bennaf ar y Cenhedloedd Unedig a pholisi rheoli cyffuriau rhyngwladol. Yn ogystal â nifer o benodau llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion, mae wedi ysgrifennu dau fongraff ymchwil mawr, The United States and International Drug Control, 1909-1997 (Continuum, 2001) ac International Drug Control: Consensus Fractured (Cambridge University Press, 2012), ac mae'n gyd-olygydd y Research Handbook on International Drug Control Policy (Edward Elgar 2020).

David oedd Ysgrifennydd sefydlu'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudio Polisi Cyffuriau (2006-7) ac ar hyn o bryd mae'n aelod o Fwrdd Golygyddol The International Journal of Drug Policy. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghori Rhyngwladol y Ganolfan Ryngwladol ar Hawliau Dynol a Pholisi Cyffuriau (Prifysgol Essex), yn aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol y David F. Musto Center ar gyfer Astudiaethau Polisi Cyffuriau (Prifysgol Shanghai), a chynghorydd technegol i'r Ganolfan ar Werthuso Polisi Cyffuriau.

Mae David wedi cynghori llywodraethau a sefydliadau rhyngwladol ac wedi cydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol a chynhyrchu adroddiadau polisi ar eu cyfer. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Gydymaith y Consortiwm Polisi Cyffuriau Rhyngwladol ac yn Gymrawd Ymchwil Rhaglen Gyffuriau a Democratiaeth y Sefydliad Trawswladol.