Mr Bedwyr Gullidge

Mr Bedwyr Gullidge

Darlithydd, Healthcare Science

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
222
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Graddiodd Bedwyr Gullidge o'r cwrs Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd) yn 2019 a daeth yn Ffisiolegydd Cardiaidd yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. Cafodd ei ddyrchafu i swydd Ffisiolegydd Cardiaidd Uwch ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Yna, yn 2023 daeth yn Ddarlithydd ar yr un cwrs Gwyddor Gofal Iechyd a gwblhaodd fel myfyriwr. Mae hyn wedi caniatáu iddo rannu ei sgiliau a'i wybodaeth drwy ddysgu Ffisiolegwyr Cardiaidd newydd a’u paratoi ar gyfer eu rolau yn y GIG, mewn ymarfer preifat a’r tu hwnt.

Meysydd Arbenigedd

  • Anatomeg a ffisioleg gardiaidd
  • Clefyd cynhenid y galon
  • Ffibriliad Atrïaidd
  • Dyfeisiau Cardiaidd