Dr Anna Bortolan

Dr Anna Bortolan

Uwch-ddarlithydd, Politics, Philosophy and International Relations
015
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunais â Phrifysgol Abertawe fel Darlithydd mewn Athroniaeth ym mis Ionawr 2020. Cyn hyn, roeddwn yn Ddarlithydd ac yn Gymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Aberdeen, ac yn Gymrawd Ôl-ddoethurol Llywodraeth Iwerddon yng Ngholeg Prifysgol Dulyn. Mae gen i ddoethuriaeth mewn Athroniaeth a ddyfarnwyd gan Brifysgol Durham yn 2016.

Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud yn bennaf â chroesffordd ffenomenoleg, athroniaeth emosiwn, ac athroniaeth seiciatreg. Yn fwy penodol, mae rhai o'r prif gwestiynau rwyf wedi bod yn eu harchwilio yn fy ngwaith yn ymwneud â'r berthynas rhwng emosiynau, naratifau a hunan-ddealltwriaeth; rôl profiad affeithiol mewn seicopatholeg; a natur hunan-barch.