a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea
Dr Alex Southern

Dr Alex Southern

Darlithydd mewn Addysg, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602367
024
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Hyfforddodd Alex yn wreiddiol fel archifydd ffilmiau a dechreuodd weithio ym maes Mynediad Masnachol yn Archif Ffilm yr Imperial War Museum, cyn ail-hyfforddi fel Darlithydd mewn Addysg Bellach a dechrau yn ei swydd fel Pennaeth Dysgu yn Archif Ffilm Swydd Efrog. Ers cwblhau ei PhD (Nottingham, 2014), mae wedi gweithio fel ymchwilydd yn y sector elusennol, ac fel academydd mewn Sefydliadau Addysg Uwch.

Mae ei diddordebau ymchwil mewn addysg ffilm, a chelfyddydau a chreadigrwydd mewn addysg. Yn 2017 a 2018, penodwyd Alex yn Arbenigwr Addysg Ffilm ar gyfer yr EACEA, yng Nghomisiwn yr UE.

Mae rôl bresennol Alex yn canolbwyntio ar ymchwil addysgol ym meysydd creadigrwydd mewn addysg, ymholi addysgegol, a dysgu proffesiynol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau ymchwil addysgol
  • Methodolegau ymchwil archifol
  • Hanes Addysg Prydain
  • Addysg Ffilm
  • Hanes Ffilm
  • Gwaith ymchwil addysgeg agos at ymarfer

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

MA Addysg

Ymchwil