A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching out to the horizon.
Professor Alan Collins

Yr Athro Alan Collins

Athro, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513103

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
005
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Alan â'r Adran ym 1999 ac mae'n Athro Cysylltiadau Rhyngwladol. Cyn hyn roedd yn Gymrawd Ôl-Ddoethurol yr Academi Brydeinig ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, lle cwblhaodd ei ddoethuriaeth hefyd. Mae wedi bod yn gymrawd gwadd yn The S. Rajaratnam School of International Studies yn Singapore. Mae'n gweithio ym maes diogelwch rhyngwladol, gyda diddordeb arbenigol yn niogelwch De-ddwyrain Asia, a Chymdeithas Gwledydd De Ddwyrain Asia (ASEAN). Mae wedi ysgrifennu pedwar llyfr, ac ef yw golygydd Contemporary Secutity Studies (Oxford University Press), gwerslyfr byd-eang blaenllaw ym maes diogelwch rhyngwladol.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaethau Diogelwch Rhyngwladol
  • Cyfyng-gyngor Diogelwch
  • Lluniadaeth
  • Troi materion gwleidyddol yn faterion diogelwch (securitization)
  • ASEAN
  • Diogelwch De-ddwyrain Asia