Rydym hefyd yn clywed am waith y Rhwydwaith Dysgu Gweithredol, y ffyrdd y gall cydweithwyr mewn addysg elwa o'i weithgareddau, a'r cyfleoedd i staff gymryd rhan a chyfrannu at fywyd y rhwydwaith. Am ragor o wybodaeth:

Gall staff Prifysgol Abertawe gyrchu crynodeb un dudalen o hyd ynghylch Dysgu Gweithredol a chysylltu â SALT i gysylltu â chymuned Dysgu Gweithredol Prifysgol Abertawe.

Yn y bennod hon

Tab Betts

Llun o Lisa Thomas

Luke O'Sullivan

Llun o Luke O'Sullivan

Alex Bailey

Llun o Alex Bailey

Stuart Henderson

Llun o Stuart Henderson

Adnoddau Bennod