Yn y bennod hon, rydym ni’n croesawu Richard Bayliss a Lisa Thomas o Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, a Louise Rees o Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe. Rydym ni’n trafod pwysigrwydd meithrin ymdeimlad o gymuned ar ein cyrsiau, a strategaethau effeithiol ar gyfer cyflawni hyn yn yr ystafell ddosbarth a’r tu hwnt iddi.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ymarfer effeithiol yn y maes hwn, gallwch edrych ar ein hadnoddau elink.io ar gyfer⁠ Building Community at the start of your course⁠, ac ⁠Ongoing tips for Building Community⁠.

Yn y bennod hon

Lisa Thomas

Llun o Lisa Thomas

Richard Bayliss

Llun o Richard Bayliss

Louise Rees

Llun o Louise Rees

Alex Bailey

Llun o Alex Bailey

Darren Minister

Llun o Darren Minister

Adnoddau Bennod