Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys dau aelod o Weithgor Addysg Prifysgol Abertawe ynghylch yr Argyfwng Hinsawdd: ei Gadeirydd, Phil Brophy, Rheolwr Prosiect Addysg Uwch, a Dr Penny Neyland, Athro Cysylltiol yn y Biowyddorau, yn siarad am gynllun peilot y Brifysgol sy'n darparu hyfforddiant Llythrennedd Carbon wedi'i ddatblygu gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a sefydlu'r argyfwng hinsawdd mewn cwricwla addysg uwch.

Yn ystod y broses olygu, gwnaethom chwilio am fanylion na allem eu cofio wrth recordio! Mae Phil yn cyfeirio at gêm bwrdd sy'n ymwneud â'r hinsawdd; ei henw yw Keep Cool. Cyfeiriodd Pam at bapur ynghylch sefydlu cynaliadwyedd mewn cwricwla cyfrifeg; dyma bapur o 2015 gan Kala Saravanamuthu

Yn y bennod hon

Phil Brophy

Llun o Phil Brophy

Penny Neyland

Llun o Penny Neyland

Pamela Styles

Llun o Pamela Styles

Darren Minister

Llun o Darren Minister

Adnoddau Bennod