Mae Diwrnod Rhyngwladol y Dynion yn bwysig. Ym mhennod heddiw, mae Alex a Mandy’n siarad â chydweithwyr gwrywaidd am yr heriau unigryw sy’n wynebu dynion, eu hamlygiad mewn addysg uwch a’r gwasanaethau sydd ar gael yn y brifysgol i helpu myfyrwyr a staff sy’n wynebu problemau iechyd meddwl.

Yn y bennod hon

Mohsen El-Beltagi

Llun o Mohsen El-Beltagi

Jafar Ojra

Llun o Jafar Ojra

Alex Bailey

Llun o Alex Bailey

Mandy Jack

Llun o Mandy Jack

Adnoddau Bennod