Mae rhai pobl yn disgrifio cymdeithasau ym Mhrifysgol Abertawe fel calon profiad myfyrwyr. Dau berson sy’n perthyn i’r garfan o feddylwyr hyn yw Esyllt Rosser a Gwern Dafis, sef y swyddogion Cymdeithasau a Gwasanaethau sy’n gorffen ac yn dechrau ar eu swyddi gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Yn y bennod hon, maen nhw’n dweud wrthym am y gwerth ychwanegol a geir drwy gymdeithasau yn Abertawe a’r ffyrdd y gall y micro-gymunedau hollbwysig hyn fod o fudd i fyfyrwyr, staff a mwy.  

Mwy o wybodaeth ar dudalennau gwe Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

Yn y bennod hon

Esyllt Rosser

Llun o Esyllt Rosser

Gwern Dafis

Llun o Gwern Dafis

Alex Bailey

Llun o Alex Bailey

Mandy Jack

Llun o Mandy Jack

Adnoddau Bennod