Fridges lined up in front of wood
i-space logo in orange text

Prosiect a ariennir gan ERDF WEFO yw ‘Innovation Steel Processing Accelerating the Circular Economy’ a fydd yn amlinellu mewn achos busnes yr adnoddau sydd eu hangen i sefydlu a gweithredu Gwaith Prosesu Gwastraff o'r radd flaenaf ar gyfer gwahanu a didoli deunyddiau sydd wedi'i gynllunio i brosesu cydrannau bywyd diwedd-oes.

Cydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe ac UK Steelmakers yw i-SPACE. Er hynny, wrth ddatblygu’r achos busnes, y gobaith yw y bydd nifer y partïon â diddordeb yn ehangu i gynnwys gwneuthurwyr dur ychwanegol, cynrychiolwyr o’r gadwyn gyflenwi ehangach Gwneud Dur a Diwydiannau Sylfaen eraill.

Y weledigaeth

I ddatblygu ffynhonnell o ddeunydd crai sy’n dechnegol ac yn fasnachol hyfyw o gydrannau diwedd oes sy’n codi’n ddomestig, ac i’r deunydd hwn a adferwyd ddychwelyd i Ddiwydiant Dur y DU a Diwydiannau Sylfaen eraill y DU.

Ar yr un pryd, lleihau allforio deunydd crai (yn enwedig metel fferrus), dileu gwastraff a fwriedir ar gyfer tirlenwi ac isgylchu (cynhyrchu i gynnyrch gradd is).

Flexis App logo

Y nod

Symud gweithgynhyrchu tuag at fodel economi gylchol a gwella gallu Net Sero. Ochr yn ochr â'r gweithgareddau masnachol, mae’r awydd i sefydlu grŵp craidd o arbenigedd ymchwil a datblygu i sicrhau bod deunydd wedi'i adennill yn addas i'w ddychwelyd i gadwyni cyflenwi gweithgynhyrchu.

scrap iron truck
ERDF logo