Cydweithio â’r diwydiant Gweithgynhyrchu ledled Cymru

Gan ddilyn y galw gan ddiwydiant, mae’r bartneriaeth hon rhwng sawl Prifysgol, a gefnogir gan yr UE, yn caniatáu lefelau uwch o arloesedd busnes ym maes gweithgynhyrchu i’r dyfodol. Rydym yn cefnogi diwydiant trwy gymhwyso gwybodaeth beirianyddol ddatblygedig i heriau gweithgynhyrchu, er mwyn datblygu technolegau uwch a chynaliadwy i’r dyfodol.

ASTUTE 2020

Sbarduno Partneriaethau Llwyddiannus Rhwng Diwydiant ac Academia

Mae Prifysgol Abertawe yn arwain y gwaith £22.7m ASTUTE 2020+ (£14.7m ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn ogystal ag £8m ar gyfer Dwyrain Cymru) gyda thîm o arbenigwyr technegol sydd wedi eu lleoli yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae. Mae gan ganolfannau ymchwil o safon fyd-eang y Brifysgol draddodiad hynod lwyddiannus o weithio gyda diwydiant ar ymchwil a datblygiad arweiniol gan ddarparu effaith uchel.

Bydd Prifysgol Abertawe yn canolbwyntio ei adnoddau ar weithio’n agos gyda diwydiant i ddarparu cefnogaeth mewn meysydd sy’n cynnig y cyfleoedd economaidd gorau ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu ar draws Cymru i wella ffyniant y rhanbarth.

Mae prosiect ASTUTE 2020+ (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.

Pwy Mae ASTUTE 2020 Yn Gallu Cefnogi

Wrth wraidd ASTUTE 2020+ mae pum Sefydliad Addysg Uwch, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n gallu cefnogi amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys y sector awyrofod, modurol, cynhyrchu ynni etc. drwy hwyluso datblygiad a defnyddio technolegau gweithgynhyrchu blaengar a chynaliadwy, cynnyrch o safon uwch a gwasanaethau marchnad fyd-eang y dyfodol.