Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC)

Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC) yn wasanaeth trawsgrifio ymroddedig sy’n darparu adnoddau dysgu hygyrch i fyfyrwyr ag anabledd print.

Mae ein tîm o Gydlynwyr Trawsgrifio yn gweithio gyda’r Swyddfa Anableddau ac adrannau academaidd i ddarparu'r fformatau hygyrch canlynol ar eich cyfer:

  • testun electronig (MS Word, PDF chwiliadwy)
  • print bras
  • braille
  • sain
  • diagramau cyffyrddol