Croeso i ffiseg yn Abertawe

Croeso i’n canllaw cyflym i astudio Ffiseg yn y brifysgol. Gallwch wylio fideos gan ein staff a mynd ar daith o’r adran. Gallwch glywed yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i’w ddweud a sgwrsio â nhw drwy Unibuddy.

Os nad ydych chi wedi ymweld â Phrifysgol Abertawe neu gyflwyno cais o’r blaen a hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ffiseg, cadwch le ar ein Diwrnod Agored Rhithwir. 

Cyfres Gweminar Ffiseg Prifysgol Abertawe

Cyfres gweminar Ffiseg Prifysgol Abertawe

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae’r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi nifer o gyfleoedd i chi wella eich rhagolygon swyddi. Rydym ni’n rhoi cyfleoedd rhwydweithio megis ffeiriau gyrfaoedd lle gall cwmnïau sy’n chwilio am raddedigion ym maes Ffiseg gwrdd â chi a siarad am eich gwaith. Mae ein cynllun blwyddyn mewn diwydiant yn caniatáu i chi dreulio blwyddyn gyda chyflogwr gan wella eich sgiliau mewn amgylchedd gwaith go iawn.

RHITH DAITH

Mae Saba yn ein tywys o amgylch y cyfleusterau Ffiseg yn Abertawe - gan gynnwys ein gofod cydweithredu, Science North; y darlithfeydd; y labordai PC; y labordy opteg a chyflwyniad byr i'r tîm cymorth myfyrwyr cyfeillgar.

CROESO GAN EIN TIWTOR DERBYN

Croeso cynnes a chyfeillgar i Abertawe gan y tiwtor derbyn Dr James Bateman. Mae James bob amser yn barod iawn i gysylltu â myfyrwyr ac mae'n edrych ymlaen at siarad â chi yn fuan.

Cysylltwch â Dr James Bateman j.e.bateman@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 295115

PA YRFAOEDD ALLAI FOD AR GAEL I MI AR ÔL I MI RADDIO?

Mae meithrin sgiliau craidd a phrofiad bywyd gwerthfawr tra byddwch yn y Brifysgol yn bwysicach nag erioed. Bydd astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o’r cyfreithiau sylfaenol sy’n tanategu’r byd naturiol cyfan – o fecaneg gwantwm, sy’n disgrifio cwarciau a gliwonau, i ddamcaniaeth disgyrchiant Einstein, sy’n berthnasol i’r bydysawd ar raddfeydd cosmolegol.

 Mae llawer o’n cyrsiau’n cynnig cyfle i dreulio blwyddyn mewn diwydiant neu dramor – sy’n rhoi mantais ychwanegol i chi mewn marchnad swyddi gystadleuol. Rydym yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad gwaith addas ac mae gennym gysylltiadau â phrifysgolion ledled y byd. Darllenwch fwy am Gyflogadwyedd Ffiseg

DATRYS PROBLEMAU SAFON UWCH

Gwyliwch ein cyfres o fideos byr sy’n dangos myfyrwyr Ffiseg ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe’n datrys problemau Safon Uwch.

EWCH AR DAITH RITHWIR AC ARCHWILIWCH DROSOCH EICH HUN

Edrychwch ar daith o 360o o'n cyfleusterau, campws a llety...

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Ffioedd a Chyllid