Coronafeirws: y diweddaraf

Safleoedd y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn seiliedig i raddau helaeth yng nghampws Prifysgol Abertawe, gyda nifer o safleoedd arall yn ne orllewin Cymru.

Derbynfa: + 44 (0) 1792 295789

Gwasanaethau Academaidd: + 44 (0) 1792 518531

Caerfyrddin

Mae’r mwyafrif o’n rhaglenni addysgol yn cael eu cyflwyno ar gampws Abertawe ond mae’r Coleg wedi agor campws cysylltiol ar Barc Dewi Sant, Caerfyrddin er mwyn dod a phrofiad addysgol o safon uchel i fyfyrwyr o orllewin Cymru, a hynny mewn lleoliad sydd o fewn eu cyrraedd. Fe’i hagorwyd hefyd gyda’r bwriad i ddiwallu anghenion y gymuned leol am weithwyr gofal iechyd, drwy hyfforddi pobl broffesiynol, nyrsys penodol a darparwyr gofal iechyd yn agos i gartref. Yng Nghaerfyrddin gallwch astudio Nyrsio Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl ac amrywiaeth o fodiwlau Ôl-gofrestru ac Ôl-radd.

Aberystwyth

Gall fod cyfle i rai myfyrwyr sydd wedi eu lleoli yng ngorllewin Cymru i astudio rhai modiwlau yn Aberystwyth.

Mae tiwtoriaid penodedig ar gael i ddarparu cymorth ac arweiniad personol. Am wybodaeth bellach am astudio rhan o’r cwrs Nyrsio Oedolion yn Aberystwyth, cysylltwch â Dave Blesovsky, y Tiwtor Derbyn yn Aberystwyth ar 01970 635808.

Safleoedd eraill

Mae gennym hefyd bresenoldeb bychan yn Llwynhelyg, yn Hwlffordd.