Os oes genych chi ymholiadau neu faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth neu gynwysoldeb, neu os hoffech chi rannu arfer da, llenwch y ffurflen isod. Gellir gwneud hyn yn ddienw oni bai eich bod chi’n nodi eich cyfeiriad e-bost er mwyn derbyn ymateb.   

Dweud eich dweud - cyflwyno ffurflen